Podpisy zbierane były do 23 maja. Dzięki Państwa pomocy udało nam się zebrać aż 1182 podpisy, dziękujemy za obywatelską postawę w ważnej dla mieszkańców Puław sprawie.

 

Stowarzyszenie „ Przeszłość – Przyszłości” zdecydowało, że będą zbierane podpisy popierające dalszą modernizację POK „Dom Chemika”. Ta kwestia to jedna z najbardziej kluczowych i mających wpływ na życie kulturalne miasta spraw w ostatnich latach. Jest kilka powodów dla których Stowarzyszenie postanowiło zebrać podpisy. Przede wszystkim Puławom potrzebny jest nowoczesny i funkcjonalny Dom Kultury. Co do tego na pewno nikt nie ma wątpliwości. Obecny Dom Chemika nie spełnia żadnych standardów użytkowych , nie mówiąc już o walorach estetycznych budynku, które pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Ponadto „ słynne marmury” o które tak walczy Stowarzyszenie „ Puławianie” były w stanie technicznym nie pozwalającym do ich pozostawienia. Dowodem są zdjęcia, które można sobie obejrzeć. Jednakże wiele elementów pozostanie po przeprowadzonej modernizacji jak np. m.in. mozaika przy starym wejściu, czy też płyty marmurowe, które mają być odzyskane, przeszlifowane i ponownie wykorzystane. Tak więc ten argument Stowarzyszenia „ Puławianie” nie jest trafiony. Kolejną przesłanką za dalszą modernizacją Domu Chemika jest fakt, iż była możliwość zgłaszania uwag do projektu przebudowy POK „ Dom Chemika” wbrew temu co twierdzi Stowarzyszenie „ Puławianie”. Koncepcja przebudowy była prezentowana na posiedzeniach odpowiednich Komisji Rady Miasta podczas których zainteresowani mogli uczestniczyć i zgłaszać uwagi. Radni – jako przedstawiciele społeczeństwa naszego miasta wyrazili pozytywną opinię co do modernizacji. W 2013 r. Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budowlano – wykonawczego na modernizację POK „Dom Chemika”. Nikt wtedy nie wniósł żadnych uwag i propozycji do przyjętego projektu. Najważniejszym argumentem za tym, aby modernizacja była wznowiona jest to, że na każdym etapie tej modernizacji wszystko odbywało się zgodnie z prawem i procedurami. Urząd Miasta podpisał umowę na wykonanie projektu w 2014 r. i w 2015 r. miał pozwolenie na budowę – a pierwszy sygnał sprzeciwu wpłynął w 2016 r. od Stowarzyszenia „ Puławianie”. Była to petycja (która notabene nie spełniała wymogu petycji) o wpisaniu POK „Dom Chemika” do rejestru zabytków. I Stowarzyszenie nie przedstawiło tak naprawdę konkretnych propozycji. Najważniejszą kwestią jest to, że nieprawdą jest jak twierdzi Stowarzyszenie „ Puławianie” , iż Urząd Miasta Puławy realizował inwestycje w momencie trwania postępowania o wpisaniu POK „ Dom Chemika” do rejestru zabytków. Konserwator wszczął dopiero postępowanie w marcu 2018 r. na wniosek Stowarzyszenia „ Puławianie”. Reasumując, Stowarzyszenie „ Przeszłość – Przyszości” uważa, iż na obecnym etapie, kiedy to już ruszyła legalna przebudowa, jej wstrzymanie pociągnie tylko za sobą niepotrzebne koszty narażając na duże straty miasto i grozi utratą dofinansowania ze środków zewnętrznych. A przecież w obecnym kształcie Dom Chemika nie może pozostać.