28 czerwca br. w Puławach odbyło się Walne Zebranie Członków SPP.

Podczas obrad podsumowano działania Stowarzyszenia w czasie minionego roku i dokonano zmian w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

Jednocześnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia dziękują za współpracę w minionym roku wszystkim organizacjom, instytucjom oraz wszystkim państwu którzy wsparli nasze działania w minionym roku.

Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną pracę w następnych latach.