Dzięki współpracy z nami wydany został nowy miesięcznik kulturalno – literacki „WENA”