17 lutego 2020 r. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” sfinansował zakup leków Kuby.