W czwartek 27 lutego 2020 roku Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński i Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” Artur Kwapiński podpisali umowę o wsparcie finansowe Strażackiego Klubu Sportowego „Leokadiów” w ramach wygranego otwartego konkursu ofert. SKS Leokadiów jest własnością Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”, jego strategicznym sponsorem jest Gmina Puławy i Stowarzyszenie.