Szanowni Państwo,
wypełniając wyrażoną wolę Walnego Zebrania mamy przyjemność przedstawić Państwu skład Zarządu Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” który został ukonstytuowany 4 czerwca 2020 roku na posiedzeniu Zarządu:
1. Artur Kwapiński – prezes zarządu,
2. Roman Chwedorowicz – wiceprezes ds. społecznych i promocji zdrowia,
3. Daniel Mazur – wiceprezes ds. organizacyjnych, pełnomocnik ds. sportu,
4. Patryk Pietrasiak – wiceprezes ds. promocji i rozwoju,
5. Jerzy Stępień – wiceprezes ds. administracyjno-prawnych,
6. Ewa Lalak – skarbnik,
7. Edward Księżniak – członek zarządu – radca,
8. Beata Józefczak – członek zarządu.