W dniach 21– 25 stycznia 2018r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja, której przedstawicielem był Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” Pan Artur Kwapiński. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Kierownika Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Wojciech Mrozowskiego na Spotkania Bożonarodzeniowe i Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 18 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja odwiedziła takie miejscowości jak: Sławuta – spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Związku Polaków Julią Opanasiuk, Szepetówka, gdzie także przekazano biało-czerwone paczki świąteczno-noworoczne oraz odbyło się spotkanie z Panią Prezes ZPU Walentyną Pasiecznik, Połonne – spotkanie z miejscowymi Polakami w Polskiej Szkole Sobotniej im. św. Jadwigi Królowej na czele z Panią Dyrektor Tatianą Sosun. Ostatnią miejscowością tego dnia jaką odwiedziła polska delegacja była Baranówka – partnerskie miasto Łukowa oraz spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Baranówce Ludmiłą Chimicz na ręce której przekazano biało-czerwone paczki a także z merem miasta Panem Anatolijem Duszko.

Nie zabrakło podziękowań i chwil wzruszenia związanych z okazaną pomocą oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy – Rodakom. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się swoimi problemami oraz o tym jak dbają o rozwój polskiej kultury i języka. Dzieci przygotowały piękne występy artystyczne, śpiewały polskie piosenki i recytowały polską poezję. Spotkanie z rodakami było również okazją do wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem.

Podczas drugiego dnia pobytu delegacja wyruszyła z paczkami w kierunku Romanowa, natomiast łukowska delegacja pojechała z paczkami do takich miejscowości jak: Lisowe, Jałyszów, Jawne i Marianówka. Łącznie dla Baranówki i okolicznych miejscowości przekazano 181 biało-czerwonych paczek świąteczno-noworocznych.

Będąc z wizyta w miejscowości Romanowa –  uczestniczyliśmy w spotkaniu z Polakami w miejscowej parafii oraz księdzem Ryszardem Dziubą, Berdyczowa – spotkaniu z Polakami na terenie Klasztoru Karmelitów Bosych oraz Panią Prezes Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków Ukrainy Larysą Wermińską, delegacja miała okazję zwiedzić także Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, Koziatynia – spotkanie z dziećmi pochodzenia polskiego w Szkole nr 1 oraz spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia „Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” Natalią Czajkowską, Chmielnika – spotkaniu z miejscowymi Polakami oraz z Panią Prezes Chmielnickiego Związku Polaków Eugenią Brylant, Latyczowa – oraz spotkaniu z kustoszem Sanktuarium MB Latyczowskiej ks. Adamem Przywuskim.

Podczas pierwszego i drugiego dnia pobytu na Ukrainie polskiej delegacji towarzyszyła Pani Konsul RP w Winnicy Alicja Zyguła, następnie w dalszych dniach pobytu opiekę nad konwojem przejął kierownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Pan Wojciech Mrozowski.

 

Trzeciego dnia pobytu na Ukrainie polska delegacja przekazała paczki do takich miejscowości jak: Szaróweczka – spotkanie z miejscowymi Polakami w kościele pw. Różańca Świętego oraz proboszczem ks. Andrzejem Kinowskim, Bar – spotkanie z miejscowymi Polakami zrzeszonymi w Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Konfederatów Barskich w Domu Polskim na czele z Panią Dyrektor Domu Polskiego Małgorzatą Miedwiediewą oraz Panią Prezes Heleną Czerniak, Nowa Uszyca – spotkanie w kościele z miejscowymi Polakami oraz ks. proboszczem Jerzym Czarneckim, Kamieniec Podolski – spotkanie na terenie Sanktuarium Najświętszego serca Jezusowego z miejscowymi Polakami oraz Polakami z okolicznych miejscowości m.in.: ze Smotrycza i Dunajowiec.

Czwartego dnia delegacja odwiedziła takie miejscowości, jak: Storożyniec, Panka, Stara Huta, Piotrowce Dolne oraz Czerniowcei i przekazała paczki świąteczno – noworoczne dla Naszych Rodaków. Nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy czy konfliktu na wschodzie Ukrainy.

W czwartek 25 styczna br. polska delegacja zakończyła swój pobyt na Ukrainie. Wyjazd nie tylko przyniósł ogromną ilość wrażeń, emocji i wzruszeń ale także pozwolił na przekazanie osobiście prawie 2300 biało-czerwonych paczek z pośród 4500 zebranych w ramach 18-tej Akcji Polacy – Rodakom z których każda paczka ważyła ok. 15-20 kg.

Prezes Stowarzyszenia Polaków w Piotrowcach Dolnych Pani Maria Malicka napisała w liście skierowanym do Pana Senatora i wszystkich darczyńców, którzy wzięli udział w Akcji Polacy-Rodakom „….Otwierając paczkę, odczuwamy Wasze dobre serca, ciepło i radość, oraz pokój. Cieszymy się, że o nas pamiętacie, nie zważając na to, że  jesteśmy tak daleko od  Ojczyzny. Potrzebujemy  Waszej pomocy i Waszego wsparcia. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać ! Pamiętamy o  Was w  naszych modlitwach.”

Przez cały rok mogą Państwo wspierać Akcję „Polacy-Rodakom” wpłacając darowizny na specjalne subkonto Akcji „Polacy-Rodakom”: 80 1750 0012 0000 0000 3446 2957.
Można też przekazać swój 1% podatku na Akcję „Polacy-Rodakom” wpisując KRS: 0000408145 w celu szczegółowym pisując „Polacy-Rodakom”.