Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” na XX Gali „Polacy-Rodakom” w Lublinie reprezentowali Prezes Zarzadu Głównego Artur Kwapiński oraz Daniel Mazur Członek Zarządu Głównego.
Dary z Puław do Lublina przewiezione zostały dzięki uprzejmości Jana Piotra Milczarskiego.