Halina Solecka, etnograf, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” w październiku 2020 roku decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.