Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”

Decyzja Walnego Zebrania z dnia 30 lipca 2021 roku z Zarządu Stowarzyszenia wykreśleniu zostali wiceprezesi:
1. Patryk Pietrasiak,
2. Daniel Mazur.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” przedstawia się w następującym składzie:
1. Prezes Artur Kwapiński
2. Wiceprezes ds. społecznych i promocji zdrowia Roman Chwedorowicz
3. Wiceprezes ds. administracyjno-prawnych Jerzy Stępień
4. Skarbnik Ewa Lalak
5. Członek zarządu – radca Edward Księżniak
6. Członek Zarządu ds. organizacyjnych Beata Józefczak