Odkryj swój potencjał!

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeszłość-Przyszłości zaprasza do udziału w projekcie Obudź swój potencjał!

Projekt skierowany jest do 90 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia posiadających zatrudnienie oraz bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województw (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

  • dolnośląskie – 10 osób
  • lubelskie – 20 osób
  • małopolskie – 10 osób
  • mazowieckie – 10 osób
  • podkarpackie – 10 osób
  • śląskie – 10 osób
  • świętokrzyskie – 10 osób
  • wielkopolskie – 10 osób

w tym:
– Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10%
– Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 90%

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 90 beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:
– Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji (wraz z IPD) – 6h
– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 10h
– MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego – 10h
– Warsztaty autoprezentacji i wystąpienia publiczne – 32h
– Szkolenie e-marketing (budowanie wizerunku w sieci) – 64h

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę
– materiały szkoleniowe
– catering podczas szkoleń i warsztatów 8 godzinnych
– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
– egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany  w terminie 01.05.2023r. – 31.03.2024 r.  Wartość projektu: 449 368,58 PLN
Wkład PFRON w projekt: 433 168,58 PLN

Kontakt:
e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl – Lider
przeszloscprzyszlosci@o2.pl – Partner
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami