Wydawnictwa

Sławomir Pać
 • Sławomir Pać,  Powiśle Puławskie w Powstaniu Styczniowym 1863 roku,  Puławy 2012, stron 100

Książka zawiera szczegółowy opis przebiegu działań zbrojnych w Puławach i okolicy a także wydarzenia poprzedzające wybuch powstania i represje popowstaniowe. Autor oparł się na licznych wspomnieniach i pamiętnikach uczestników powstania.

 • Sławomir Pać, „Bóg mi powierzył honor Polaków…” Książę Józef Poniatowski w dwustulecie śmierci i powstania w Puławach miejsca jego kultu, Puławy 2013, stron 20

Publikacja przybliża sylwetkę i dokonania księcia Józefa Poniatowskiego oraz okoliczności utworzenia w puławskiej Świątyni Sybilli miejsca kultu bohatera.

 • Sławomir Pać, Polska jesień 1918 roku, Puławy 2015, stron 20

Wydarzenia 1918 roku na podstawie wspomnień dowódcy POW w Puławach Władysława Szczypy. Wydawnictwo wyposażone w mini-śpiewnik patriotyczny.

 • Sławomir Pać, Okres odzyskania niepodległości w świetle wspomnień współczesnych, Puławy 2016, stron 20

Autor przedstawia wydarzenia 1918 roku i lat poprzedzających w Puławach i okolicy widziane oczami osób współczesnych, przytaczając ich relacje sprzed prawie stu lat. Publikacja wyposażona w mini-śpiewnik patriotyczny.

Sławomir Rudnicki
 • Sławomir Rudnicki, Sonety wigilijne, Puławy 2012, stron 24

Siedemnaście sonetów o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem.

 • Sławomir Rudnicki, Maksymy, Puławy 2013, stron 200

Znany autor sonetów tym razem w twórczości aforystycznej. Tomik zawiera 1706 miniatur literackich „z przyprawą żartu, błazeństwa, satyry”.

 • Sławomir Rudnicki, Topos. Zadura Gębal i ja, Puławy 2013, stron 45

Książka zawiera noty biograficzne i wiersze trzech puławskich poetów – Bohdana Zadury, Pawła Gębala i Sławomira Rudnickiego, powiązanych ze sobą relacjami przyjacielskimi i twórczymi. Dopełnieniem jest wspomnienie o Marii Kapturkiewicz-Szewczyk, która gościła wszystkich trzech poetów w swoim salonie artystycznym „Zachta”.

Maciej Kasprzyk
 • Maciej Kasprzyk, Filozofia prawa Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, Puławy 2014, stron 140

Autor w sposób syntetyczny ukazuje główne nurty badawcze w filozofii prawa, reprezentowanej przez naukowców związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pisze również o przedstawicielach tej szkoły filozoficznej, wśród których znaleźli się: Karol Wojtyła, Mieczysław Krąpiec, Mieczysław Gogacz.

Hanna Pawłowska
 • Hanna Pawłowska, Liście jednego drzewa, Puławy 2015, stron 120

Historia kilku pokoleń związanej z Puławami rodziny Piątkowskich. Byli wśród nich bohaterowie wojny obronnej 1939, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz puławski „katyńczyk”, absolwent LO im. ks. A.J. Czartoryskiego. W tekście liczne fotografie archiwalne.

Wczoraj i Dziś
 • Wczoraj i Dziś. Biuletyn kulturalno-społeczny nr 1/2013, stron 34

W numerze dwa artykuły historyczne. Sławomir Pać pisze o powstaniu puławskiego ośrodka nauk rolniczych a Grażyna Bartnik o obrazie puławskiego dworu Czartoryskich w sielankach Franciszka Dionizego Kniaźnina. Sławomir Capała opisuje zabytkowy zespół poklasztorny w Wysokim Kole. Biuletyn zawiera wiersze Sławomira Rudnickiego i Zbigniewa Kozaka.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 1/2016, stron 25

W numerze Sławomir Pać pisze o Powiślu Puławskim w dobie Wielkiej Wojny Północnej a Hanna Pawłowska opowiada o swoich paleontologicznych wędrówkach. Są niepublikowane sonety Sławomira Rudnickiego i grafiki Julii Płaczkowskiej. Cykl „Znani ludzie związani z Puławami” rozpoczyna Tomasz Zubilewicz.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 2/2016, stron 25

Numer zdominowała obszerna relacja Artura Kwapińskiego z uroczystości 70. rocznicy pacyfikacji i spalenia Wąwolnicy przez siły UB. Jest też artykuł Agnieszki Bartuzi o najcenniejszych pozycjach w zbiorach puławskiego oddziału CBR oraz Haliny Soleckiej o plecionkarstwie w rejonie Puław. W cyklu „Znani ludzie związani z Puławami” –sylwetka malarki Iwonny Drozd.

 • Wczoraj i Dziś. Wydanie specjalne na 72 rocznicę Powstania Warszawskiego, stron 12

W numerze rys historyczny Powstania Warszawskiego, wspomnienie o Krystynie Krahelskiej i „Mini śpiewnik patriotyczny”, złożony z najbardziej znanych tekstów piosenek powstańczych.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 3/2016, stron 36

Ten numer kwartalnika został w całości poświęcony stuleciu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Zaprezentowane zostały sylwetki członków Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” będących absolwentami LO lub jego nauczycielami:  Ignacego Czeżyka, Mariana Zwierzchowskiego, Sławomira Pacia, Haliny Soleckiej, Hanny Pawłowskiej i Sławomira Rudnickiego.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 4/2016, stron 25

Z okazji Tygodnia Książek Zakazanych Piotr Wójcik pisze o światowym sprzeciwie wobec wszelkiej cenzury. Agnieszka Bartuzi prezentuje dział pulavianów w zbiorach puławskiego oddziału CBR. Historyk sztuki Kazimierz Parfinowicz rozpoczyna cykl „Symbole masońskie w puławskiej architekturze”. W cyklu „Znani ludzie związani z Puławami” – etiopistka Ewa Wołk-Sore.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 1/2017, stron 34

Patryk Pietrasiak podsumowuje pięć lat działalności Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. Michał Śmich pisze o akcji „Polacy – Rodakom” a Hanna Pawłowska o wyprawie puławiaków na Mont Blanc. Kazimierz Parfinowicz kontynuuje wątek symboliki masońskiej w puławskiej architekturze. W cyklu „Znani ludzie związani z Puławami” – działacz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania dr Edward Sułek.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 2/2017, stron 44

W numerze obszerny, przekrojowy artykuł o historii powojennego harcerstwa polskiego autorstwa doktorantki Grażyny Gliwki. Ignacy Czeżyk pisze o związanym z Puławami generale Januszu Brochwicz-Lewińskim, Hanna Pawłowska przypomina postać dziennikarza Romualda Karasia, kronikarza puławskich przemian czasów budowy Zakładów Azotowych. Kontynuowany jest cykl o symbolice masońskiej w architekturze Puław. Felieton Piotra Watrosa inauguruje dział felietonistyczny na łamach kwartalnika.

 • Wczoraj i Dziś. Wydanie specjalne na 73. rocznicę Powstania Warszawskiego, stron 12

W numerze krótki rys historyczny Powstania Warszawskiego, życiorys Krystyny Krahelskiej oraz „Mini śpiewnik patriotyczny” ze słowami popularnych piosenek powstańczych.

 • Wczoraj i Dziś. Kwartalnik społeczno-kulturalny, 3/2017, stron 52

Kustosz Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Tomasz Kusion pisze o zbiorach Zbrojowni Czartoryskich. W dziale historycznym jest także obszerne opracowanie na temat historii ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie autorstwa Joanny Romanowskiej. Hanna Pawłowska przybliża dzieje partnerskiego miasta Puław – francuskiego Douai. Nowy felietonista Paweł Szulik pisze o potrzebie czytania.

Pozostałe publikacje
 • Piękno świąt Bożego Narodzenia, Puławy 2015, stron 28

Szczegółowy opis rodzimych obrzędów i tradycji związanych z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia autorstwa etnografki Haliny Soleckiej. Uzupełnieniem jest okolicznościowy wiersz Elizy Rozdoby oraz „kolędnik” – zestaw popularnych kolęd polskich.

 • Przewodnik po Puławach oczami dzieci, pod red. Patryka Pietrasiaka, Puławy 2016, stron 48

Wyposażony w mapkę przegląd najważniejszych puławskich zabytków, będący plonem konkursu plastyczno-literackiego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” wśród uczniów szkół podstawowych. Tekst w wersji polskiej i angielskiej.