Historia

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”, z siedzibą w Puławach, powstało z inicjatywy Artura Kwapińskiego. To dzięki niemu w dniu 1 października 2011 r. komitet założycielski powołał do życia Stowarzyszenie. Po złożeniu pełnej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego, 13 stycznia 2012 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń i Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Od tamtej chwili aktywnie działa w Puławach oraz w okolicznych gminach promując aktywny wypoczynek, organizując spotkania i wykłady o charakterze patriotycznym i historycznym oraz przyczyniając się do integracji lokalnej społeczności. Stowarzyszenie rozwija się poprzez działalność w zakresie turystyki, historii, patriotyzmu, regionalizmu, sportu, wydawnictwa i muzyki.

Na chwilę obecną Stowarzyszenie posiada swoje oddziały w Puławach, Nałęczowie i Leokadiowie. Założyło również klub sportowy SKS LEOKADIÓW, który rozpoczął swoje rozgrywki w sezonie 2014/2015 tym samym walcząc o mistrzostwo Klasy „B”.