Władze

Zarząd Główny Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”

Prezes

Artur Kwapiński

Wiceprezes

Halina Solecka

Wiceprezes

Anna Dąbrowska

Wiceprezes

Patryk Pietrasiak

Sekretarz

Hanna Wenerska

Skarbnik

Ewa Lalak

Członek Zarządu

Beata Józefczak

Członek Zarządu

Michał Śmich

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”

Przewodniczący – Ignacy Czeżyk

Członek Komisji – Zbigniew Szmidt

Członek Komisji –Janusz Próchniak