Władze

Zarząd Główny Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”

Prezes

Artur Kwapiński

Wiceprezes

Halina Solecka

Wiceprezes

Anna Dąbrowska

Wiceprezes

Patryk Pietrasiak

Sekretarz

Hanna Wenerska

Skarbnik

Ewa Lalak

Członek Zarządu

Beata Józefczak

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”

Przewodniczący – Ignacy Czeżyk

Członek Komisji – Zbigniew Szmidt

Członek Komisji – Janusz Próchniak