Akcje charytatywne

Od początku swoje go istnienia Stowarzyszenia aktywnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Pierwszymi, których wsparliśmy w trudnej sytuacji były dwie rodziny pogorzelców: z Puław oraz ze Smogorzowa. Przeprowadzone przez nas zbiórki darów oraz pieniędzy pomogły im w pewnym stopniu odzyskać stracony dobytek.

Jako główny organizator akcji „Motopomoc dla Franka” zbieraliśmy fundusze dla 7-letniego Franka Ferenzy z Kazimierza Dolnego, chorego na adrenoleukodystrofię. Podczas przeprowadzonej licytacji udało się zebrać 5943,69zł, które to pieniądze pozwolą przynajmniej częściowo pokryć koszty leczenia chłopca komórkami macierzystymi. Udało nam się również zakończyć z sukcesem zbiórkę dla Kuby Kozieja z Abramowa. Kwota 120 965,00 zł pozwoliła nam zamówić oczekiwaną protezę.

Aktualnie prowadzimy trzy zbiórki. W imieniu naszym, oraz naszych podopiecznych serdecznie prosimy oraz dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

Kuba Dutkowski

Kubuś urodził się 10 grudnia 2016 r. Od drugiego miesiąca życia zmaga się z padaczką. Ma również czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. W 6 miesiącu życia okazało się że ma także rzadką wrodzoną wadę mózgu-obustronną rozległą polimikrogyrie.

Kubuś obecnie oddycha przez tracheostomie. Cały czas walczymy z nawracającymi napadami padaczki, która jest objawem wady mózgu. Niestety dotychczasowe leczenie okazało się nie trafione. Aktualnie przebywamy na oddziale neurologii gdzie lekarze starają się dobrać leki które powstrzymają ataki.

Pielęgnacja tracheostomii jest bardzo kosztowna. Wymaga kupna opatrunków, filtrów, cewników do odsysania wydzieliny oraz wielu innych niezbędnych rzeczy. Wszystko to kosztuje ok. 50 zł dziennie. Kuba wymaga również częstej rehabilitacji aby w przyszłości mógł być choć odrobinę samodzielny. Do tego dochodzą jeszcze pieluszki jednorazowe i wszystkie środki pielęgnacyjne potrzebne przy dziecku.

Mogą Państwo pomóc wpłacając datki bezpośrednio na nr konta 46 1750 0012 0000 0000 3890 4035

Kubuś Nowak

Czteroletni Kuba Nowak z Skoków choruje na ostrą białaczkę limfo-blastyczną. Jego stan jest bardzo poważny, jednak jego najbliżsi nie tracą nadziei. Szansą na pokonanie choroby są kosztowne leki, na które niestety nie stać jego rodziców. Dlatego nieustanie prosimy Państwa o pomoc. Wierzymy, że dzięki temu Kubuś dostanie szansę na opuszczenie szpitala i normalne życie.

Kubusia można wspiera wpłacając pieniądze na konto 67 1750 0012 0000 0000 3681 0882