Położona w powicie puławskim Wąwolnica była po wojnie miejscem walk oddziałów zgrupowania partyzanckiego AK-WiN mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” z siłami komunistycznej władzy. Jego ludzie mogli zawsze liczyć na pomoc mieszkańców Wąwolnicy. Dla komunistów Wąwolnica była, jak określano to w dokumentach UB, prawdziwym „gniazdem os”, które zawsze pomagało „faszystowskim bandytom”.

„1946. Spalenie Wąwolnicy opowiedziane przez dzieci dla dzieci”

Celem realizacji zadania publicznego było zorganizowanie konkursu plastyczno – literackiego „1946. Spalenie Wąwolnicy opowiedziane przez dzieci dla dzieci”, który został skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie Gminy Wąwolnica. Uczestnicy przygotowywali pracę w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz praca pisemna.

Dzięki realizacji tego zadania dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Wąwolnica zgłębiła się w przeszłość i historię swojego miejsca zamieszkania/pochodzenia. Poprzez zrealizowanie konkursu zostały kultywowane wartości i postawy przodków, jakie reprezentowali mieszkańcy Wąwolnicy podczas spalenia Wąwolnicy. Poznawanie własnej historii i przeszłości jest ważnym elementem kształtowania podstaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, dlatego ważne jest aby móc przekazywać historię młodym pokoleniom.