Już tradycją stało się że Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” wspiera akcję krwiodawstwa. Zachęcamy wszystkich, także do wspomagania takich akcji.