Prezes Artur Kwapiński i wiceprezes Jerzy Stępień członkami powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

https://www.pulawy.powiat.pl/urzad/jednostki-organizacyjne/jednostki-organizacyjne-organizacje-pozarzadowe/n,152010,kamila-salwowska-duk-przewodniczaca-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-pulawach-kad-2020-2023.html?fbclid=IwAR0J5sdmWtQmFy4uXuRQKq1e0Nqw82rxWU14oCVFSWElLZZN6Y7tXyarZ0g