We wtorkowe popołudnie 23 stycznia 2024 r. prezes Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” Artur Kwapiński wraz z prezesem Fundacji na rzecz seniorów „Bonum Vitae” z Lublina odwiedzili Urząd Gminy Kurów by tam na ręce Wójta Pana Arkadiusza Małeckiego oraz Sekretarza Gminy Pani Natalii Żurkowskiej wręczyć nagrodę.

Gmina Kurów została laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Seniorom” za kompleksowe wsparcie osób starszych – aktywizację społeczną, prozdrowotną i edukacyjną w ramach prowadzonego Klubu Senior+ w Kłodzie.

Gminę Kurów do konkursu organizowanego przez Fundację „Bonum Vitae” zgłosiło Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”.