W czwartek 4 maja br. Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” Artur Kwapiński uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Michałem Mulawą na wsparcie finansowe działania „Plenery Poleskie”.

Więcej informacji w poniższym odnośniku: