Kolejny numer kwartalnika „Wczoraj i Dziś” już dostępny w biurze Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. Kwartalnik dostępny jest w cenie 5 zł za egz. www.przeszloscprzyszlosci.pl