14 listopada 2019 roku w Niezabitowie miało miejsce odsłonięcie pomnika Żołnierzy WiN poległych w obławie w tymże miejscu.

Fundatorem pomnika oraz organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” wraz z pomocą historyka Grzegorza Filipka.