W czwartek 20 października br. na Prezes Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości” Artur Kwapiński na zaproszenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął udział w spotkaniu dotyczącym organizacji 160-rocznicy Powstania Styczniowego.