Żar leje się z nieba a w biurze Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” trwa mozolna praca. Składamy piąty już numer PASJI. Na okładce tym razem dzieło młodej utalentowanej puławianki Sabiny Bachanek.