Stowarzyszenie „Przeszłość -Przyszłości” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski” zbiera pieniądze na zakup urządzenia a do dezynfekcji pomieszczeń (Aerosept 500) dla puławskiego szpitala jednoimiennego którego koszt wynosi ponad 70 tys zł.
Aerosept 500 ma możliwość dezynfekcji 300m3 jednocześnie.
Subkonto do wpłat na urządzenie: 90 1750 0012 0000 0000 3890 4019