W czwartek 8 października br. Hanna Pawłowska, pisarka, członek Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” spotkała się z uczestnikami Klubu Seniora by zaprezentować im swoją już trzecia książkę wydawnictwa „Przeszłość-Przyszłości” pt. „Puławskie korzenie – niezwykli ludzi związani z Puławami”.

Klub Seniora realizowany jest przez puławski MOPS w ramach projektu „ Aktywni puławscy seniorzy” współfinansowanego z EFF w ramach RPO WL 2014-2020.