15 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” przekazało żywność, zabawki oraz wózek inwalidzki potrzebującej rodzinie z Kowali (gm. Puławy)

Darczyńcą wózka była Pani Małgorzata z Bronowic za co jej serdecznie dziękujemy.