12 marca br. w biurze Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” podpisana została umowa między Stowarzyszeniem a Agatą Jabłonowską-Turkiewicz. Zgodnie z umową pani Agata przekazała Stowarzyszeniu do wykorzystania swoją pracę magisterską, poświęconą Puławom czasów Czartoryskich. Na łamach kwartalnika „Wczoraj i Dziś” publikowany będzie cykl artykułów Pani Agaty, poświęcony Czartoryskim i ich czasom.