Szanowni Państwo to właśnie dzięki Państwa ofiarności Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” może pomagać.

W czwartek 12 września 2019 roku w biurze Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” Prezes Zarządu Głównego Artur Kwapiński podpisał umowę z wykonawcą remontu dachu rodziny Matraszków z Wronowa którym to w wyniku pożaru spłonął dorobek życia. Stowarzyszenie pokryje 100% kosztów związanych z remontem dachu, a zgodnie z umową wynosić one będą 23.500,00 zł.

Darowizny można wpłacać na specjalne Subkonto rodziny z Wronowa zarejestrowane na Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”: 15 1750 0012 0000 0000 3717 2658 wpłaty, z dopiskiem Wronów, pogorzelcy z Wronowa lub po prostu pogorzelcy.