Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” i Centralna Biblioteka Rolnicza zapraszają na wystawę paleontologiczną Hanny Pawłowskiej pt. „Kiedy szumiały sekwoje”.

Otwarcie wystawy nastąpi 13 lutego o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Pałacu Czartoryskich (siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej).

Autorka wystawy zaprezentuje swoją kolekcję skamieniałych roślin z różnych epok, przywiezionych ze stanowisk paleontologicznych w Polsce i za granicą, w tym także roślin z kamieniołomów okolic Puław.