Pierwsze sortowanie darów w ramach akcji Razem dla Rodaków ze Wschodu współfinansowanej przez KPRM. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy

Razem możemy więcej a dobro wraca

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania publicznego 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.