W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszlości” przekazało kilka pudełek żywności o długim okresie przechowywania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczy go w Kęble. Pomimo trudnych czasów staramy się dzielić tym co mamy.