Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” dzięki ofiarności ludzi dobrej woli na dzień oficjalnej gali udało się spakować 500 paczek. 280 paczek już dziś opuści Polskę i pojedzie do Kamieńca Podolskiego, kolejne paczki w piątek 15 grudnia z delegacją na czele z Prezesem Kwapińskim pojadą na Ukrainę do Latyczowa. Już ostatni tydzień będzie trwało pakowania pozostałych darów tak aby do Latyczowa zostało przekazanych nie mniej niż 250 paczek.

WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH:

https://www.facebook.com/przeszlosc.przyszlosci

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.