W dniach 10-14 lutego br. drużyna harcerska Szczep Czarna Jedynka z Pionek zawiozła na Litwę paczki przygotowane przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” z Puław.

Paczki przez harcerzy zostały przekazazane na ręce Prezesa nowoświęciańskiego koła Związku Polaków na Litwie p. Wacławowi Wilkojć.